03-11-06

VRT barricadeert

bothaEergisteren keek ik uit verveling naar het VRT-avondjournaal. Martine Tanghe meldde ons met gescandaliseerde blik het overlijden van een 90-jarige man. Ik zag geen spatje tristesse in haar ogen, eerder verbetenheid, één van haar handelsmerken als het om een potentiële tegenpartij gaat. De afgestorvene heette Pieter Botha, oud-president van Zuid-Afrika. Hij was inderdaad geen doetje. Hij gold jarenlang als hét symbool van het Zuid-Afrikaanse racisme, hij is tijdens zijn ganse regeerperiode het systeem van apartheid met harde hand blijven verdedigen. Tot op hoge leeftijd heeft hij zich hiervoor niet willen excu-seren, ondanks honderden onschuldige doden en duizenden willekeurige gevangenen.
Zo werd het ons ook droog meegedeeld op de VRT, daarmee was de nieuwskous af. Geen enkele kanttekening, geen ruimte voor een historische schets. Vooral geen boodschap van verzoening. En daar zat juist de mooie opening in het Botha-verhaal, de stelling dat deze harde medaille zijn zachte keerzijde had. Complete verkettering is echter de makkelijkste manier, zo kom je ook vlotter weg met je eigen kortzichtige gelijk. Mensen slikken snel, hoe kinderlijker een bericht, hoe eenvoudiger het leven. Helaas.

 

Gelukkig komt het wereldnieuws ook via andere kanalen tot ons. Zo had ik reeds de ganse dag op allerlei infobronnen van het internet kunnen lezen dat Nelson Mandela zich zeer mild had uitgelaten over Botha. Mandela heeft jarenlang, onder meer door rechtstreeks toedoen van Botha, gevangen gezeten omwille van zijn anti-apartheids-streven in de rangen van het ANC. Wel, diezelfde hoogbejaarde en zwaar benadeelde man zei over de afgestorvene dat hij de leider was die de eerste stappen heeft gezet naar een vreedzame overgang in Zuid-Afrika. De huidige president Mbeke herhaalde dit in exact dezelfde bewoordingen (steeds volgens de nieuwsbronnen op het internet). Straffer nog, er viel een officieel com-muniqué van het ANC af te lezen waarin zij hun innig medeleven met de gewezen tegen-strever betuigden. De opvolger van Botha, oud-president F.W. De Klerk, sloot het kransje tactvol huldebetoon door te verklaren dat hij Botha wilde eren voor de enorme bijdrage die hij geleverd had om de weg naar een nieuw Zuid-Afrika te effenen. Onverdachte en hoogst objectieve verklaringen van mensen die tot de onmiddellijke entourage en, meer nog, tot de regelrechte tegenstanders van Pieter Botha hadden behoord.

 

Hallo, beste VRT, wat heet nieuws? Mag er soms wat speling voor nuance zijn? De wereld valt zomaar niet op te delen in effen vlakken van wit-zwart. Dat heet simpelweg separa-tisme, zie het gewezen Zuid-Afrika. En daarmee is mijn circel van kleine wrevel rond. Aan de Reyerslaan mag men verder strijden in het genoegzaam subjectieve ongelijk. Door hun politieke bril wordt nog steeds naar de verontwaardigde barricades van ’68 gekeken. Het goedkope puin is ondertussen lang geruimd. Nu de oude oproerkraaiers nog.

 

 

15:39 Gepost door Marlon | Permalink | Commentaren (15) | Tags: mandela, mbeke, botha |  Facebook |