28-03-07

Patricia legt haar eieren rond de klok

Wat een gehannes en gekakel over de afschaffing van een klok die verder tikt. Zoveel lege praatjes om wat zendtijd op te vullen. Bijna was Ceyssens van het politieke strijdtoneel verwijderd, maar lap, haar wekker loopt plots af. Patricia werd in Leu-ven weggestemd, vernederd haast. Alleen Rik Daems in Herent viel nog een Waalse misstap ;-) lager in de liberale regionen. Kakelblauw en bont waren ze geslagen. Nonkel Tobback had in jaren niet zo goed geboerd. Het VLD-antiquariaat werd als Openstaand verklaard. In de rode stad én achternering van meneer Louis de Tweede liepen ze blauwtjes op: door de bodem van de mand en op hun blote gat gevallen.

 

Kan de schaamte van de blauwe meubelen nog gered? Komt de verlossing uit de koker van een slangenman gekropen? Quickie kreeg zijn Kafka-expo als cadeau, een poppenkast met dode wet-ten die post datum worden weggeharkt. Na het oud-historisch sterven nog een mediatieke grap erna, een achteraf-begrafenis. Vincent Q werd twintig kilo dikker, zijn nek zwelt van indigestie op TV-Te-Veel, hij lijkt zo opgeblazen als de kikvors Guy Verhofstadt (zwaar poserend naast Al Gore, hun balans weegt dubbel door op het klimaat).

 

De blauwe winkel krakeleert in al zijn spleten. De premier verspeelde zich als hoeder van zijn broe-der Chevalier, ‘party’ Pierre werd Afrikaans ver-sast. Voor Verwilghen geldt de ophokplicht, een witte ridder rept zich naar de nooduitgang, een verhoopte ‘gate for internationals’. Echter, ‘home alone’ in Knokke Zoute wenkt hem. Zwenking naar het Zwin en afgang. Hoeveel tricolore sjerpen hangen wiebelend in de analoge wilgen, voor elk wat wils: een uitkijkpostje of een afgedankt mandaat? Het kouwelijk blauw fabriekje wankelt, dreigt failliet te gaan. Sterckx en Somers krijgen kletsen, zien om beurten buien dretsen langs hun slappe oren. En maar spartelen, bange onver-kozen mannen. Externe Karel redt nog snel en schaars reclame, maar vliegt helaas te vaak van huis. Hij verliest de kijk op zijn interne keuken. Waar blijft het opgeschoond gerief?.

Ceyssens dan maar opgevist, het politieke licht-gewicht, het kippetje dat niet meer aan kon pikken, zich reeds had neer- en leeggelegd. Iemand vond de prikklok opnieuw uit, gepland voor haar. Om ze later af te schaffen. Want ach en wee die ‘ambetantenarren’, spijtoptanten van het echte werk. Quick had neo-propere manieren aan de oosterbron geleerd, in het slavistische cool van Singapore. De karwats erop, de klok een zwik naar achteren gedraaid. Plotse stop aan onze culturele tijdsprogressie. Het horloge speelt harmonica, electronica van ons tamme kloten. Opmarcheren in de grote geldprocessie. Toe maar, kameraden van het burgerkapitaal. Uw manifesten zijn voorspelbaar: onderwerpen in mineur. De nederlaag kent geen genade noch grandeur.

Archaïsch klokkenwerk, kirde Patricia folkloris-tisch. Slecht theater, mama Ceyssens. De prikklok is een post-modern icoon, symbool van schoon verworven rechten op het werk. Onze tijd tikt naarstig verder door ons loon. Slaat de klepel over, recupereren wij met mate. Inhaleren heet dat gretig. Beledig onze fiere ambtenaren ‘onder ede’ liever niet meer. Halt aan uw gelal, in casu liberale frazen over loyauteit met bazen-sinter-klazen, wij  stemmen voor gezelligheid. Geef ons een wakkere wekker op kantoor. Wij aanhoren node bek- en belleketrek, uw klef gerinkel, gij wilt het zaad uit onze bakskes pikken. Sorry, wij door-zien uw vals verkiezingsspel. Voorzie u van een ander thema, moeder kloekje. En zo niet, kook dan voortaan thuis uw kakelei. Uw politieke tijd is doorgeprikt. 

22:11 Gepost door Marlon | Permalink | Commentaren (19) | Tags: louis tobback, leuven, patricia ceyssens |  Facebook |

Commentaren

Maar allez... Ik zit nu zelf niet in zo'n systeem (ik zou nogal betaald worden mochten al mijn overuren uitgerekend worden) maar zo'n prikklok is toch verschrikkelijk denigrerend? En m.i. ook volledig onproductief. Alsof je werkvee bent.

Verder ben ik zelf nogal donkerpaars getint, dus ook met de insinuaties aan het adres van de VLD ben ik het bijlange na niet eens.

Gepost door: Eva | 29-03-07

Ja, 'werkvee', die term gebruikte Ceyssens ook in 'Morgen Beter'. Dat paste perfect in de beeldvorming die ze beoogde. Liberalen praten graag met een licht dédain over werknemers. Goed dat er nog prikklokkken bestaan als objectief obstakel, om te verhinderen dat mensen worden uitgemolken op de werklvloer, als melkvee, idd.

met respect voor sexy donkerpaars,
rozerode groetjes ;-)

Gepost door: Marlon | 29-03-07

Ja? Gebruikte ze die term ook? Nu, Patricia Ceyssens is m.i. ook wel te zwak om een echte politieke persoonlijkheid te zijn, maar dat staat los van de discussie want ik vind inderdaad dat zo'n prikklok spontaan de associatie met gerobotiseerde werkkrachten met een aan- en uitknop oproept. En dat heeft niets te maken met dédain voelen voor werknemers. Integendeel, het is hen juist behoeden voor enige vorm van dédain, door anderen maar vooral door zichzelf. Ik heb namelijk de indruk dat dat zo'n prikklok voor de mensen zelf belemmerend werkt omdat ze zich dan gaan gedragen zoals je ze behandelt. Als werkvee dus.

Let op. Ik heb niets tegen mensen die vasthouden aan een 9 to 5 job. Iedereen heeft zo zijn/haar eigen prioriteiten. Maar ik zou me doodongelukkig en geremd voelen in zo'n systeem waarin ik me niet geapprecieerd zou voelen en me weinig geroepen zou voelen om uit dat strakke keurslijf te breken en iets ontplooienders te ambiëren op professioneel vlak. Zonder prikklok, laat je die keuze aan de mensen zelf over. Met prikklok geef je m.i. een totaal verkeerd signaal, zowel voor het zelfbeeld van de werknemers zelf als aan de buitenwereld die de ambtenarij nu sowieso al als grote "leeglopers" percipieert.

Gepost door: Eva | 29-03-07

Dankzij die prikklok kan men zijn werkdag bv organiseren met een vrij begin tussen 7 en 9 uur, einde tussen 16 en 18 uur. Meer dan 10 uren per dag worden niet aangerekend. 's Middags schenkt de klok een half uurtje pauze, wie meer neemt doet dat voor eigen rekening. Schoon systeem, zeer sociaal. Niemand klaagt, behalve Patricia, zij wil in the picture. Blauwe armoe troef.

Gepost door: Marlon | 29-03-07

Ik doe dat ook allemaal, zonder dat een prikklok mijn hele doen en laten registreert. Al word ik niet betaald voor de vele uren die ik meer werk - niet direct althans.

Eigenlijk is het ook een beetje vreemd dat het zo algemeen aanvaard is dat je moet betaald worden per uur / dat je loon afhankeleijk is van de tijd die je werkt. Misschien doe persoon A 4 uur over iets wat persoon B in een uur geklaard heeft, en toch zou persoon A dan 4 x meer betaald worden?

Concreet: ik zie niets dan voordelen in het afschaffen van de prikklok. Wat zou een nadeel kunnen zijn?

Gepost door: Eva | 30-03-07

Nadeel: de schandalig onderbetaalde ambtenaar wordt een weerloze prooi voor liberale bazen.

Gepost door: Marlon | 30-03-07

@Eva: Als je niet de geleverde prestatie per tijdseenheid als maatstaf voor de verloning neemt, wat is dan het alternatief? Zal iemand die per uur beduidend minder presteert nog wel een kans krijgen, of wordt hij of zij in de beste 19de eeuwse traditie dan niet opgejaagd?

Gepost door: raf | 30-03-07

@ Raf. Ik heb helemaal niets tegen "de geleverde prestatie per tijdseenheid als maatstaf", want dat zei ik ook niet. Ik heb het over tijdseenheden an sich. Dus los van geleverde prestaties. Maar anderzijds hoop ik er wel te mogen van uitgaan dat een dergelijk "probleem" zichzelf oplost, aangezien "betere" werknemers wel meer betaald zullen krijgen dan "slechtere" werknemers per uur, gezien zij normaalgezien toch een hoger maandloon hebben.

In elk geval lijkt het prikkloksysteem me niet alleen denigrerend voor werknemers , maar het is ook totaal uit de tijd

omdat a) (cf. hierboven) het concept werk geëvolueerd is. Werk, zeker bediendenwerk, is in niets meer te vergelijken met de marxistische definitie ervan, met het Modern Times gegeven waarin men als robotten pakjes stapelt, maar er komt nu in de meeste gevallen een heel intellectueel of competentiegericht diensten- of consultancy- aspect aan te pas waar je de prestaties niet aan de gespendeerde tijd kan afmeten.

En omdat b) (@ Marlon) die beschouwingen in termen van kasten, van de melkende werkgevers versus de uitgemelkte werknemers, m.i. ook totaal verouderd zijn en getuigen van die typische vakbondsmentaliteit die totaal onproductief is.

Het is mijn (liberale) mening dat je individuën vrijheden en verantwoordelijkheden moet geven, dat werkgevers en werknemers samen moeten werken voor een gemeenschappelijk doel. Aan die individuën om daarop in te gaan of niet, om ze te nemen of te laten. Maar laten ze ze, geen probleem. En ze moeten ook de vrijheid krijgen om die kansen te kunnen laten met alle bescherming vandien (dat zal dan mijn socialistische mening zijn die hier spreekt.).

Bovendien zijn werknemers in ons huidig systeem zodanig beschermd dat je ze niet kan ontslaan na hun proefperiode zolang dat niet op grond van dringende redenen is. Als mensen van 9 tot 5 werken en geen minuut langer, kan je ze helemaal niet ontslaan. Alcoholici kan je niet ontslaan, want zij kunnen verslaving inroepen. Idem dito bij diefstal, als ze er een heel goede advocaat op zetten. Enkel werken voor een andere werkgever tijdens de werkuren, schiet me nu te binnen als reden tot ontslag, en dan nog moet je het als werkgever kunnen bewijzen.

Wat ik wel moet toegeven is dat ik er een beetje te veel van uitga dat iedereen denkt zoals ik en op dezelfde manier behandeld wil worden. Terwijl ik me er in theoie wel bewust van ben dat de meeste mensen er wel een andere mentaliteit op nahouden, waarbij de prikklok misschien geruststelt of zo. Ik persoonlijk zou sowieso nooit of te nimmer kunnen werken in zo'n systeem, en dus moet ik me misschien deze heisa niets aanrekken. Het lijkt me gewoon een jammere zaak dat ambitieuze jongeren zoals ikzelf hoogstwaarschijnlijk wel kunnen gefnuikt worden door de overheersing van die andere mentaliteit, dat vakbondsdenken.

Gepost door: Eva | 30-03-07

Moois discours, Eva, maar waarom zijn al die ambtenaren waar ik (als extern) mag mee werken:
a) verknocht aan hun prikklok
b) ambitieus en intelligent
c) hopeloos onderbetaald ???
Ook de kaderleden zitten op dezelfde golflengte. Jouw verhaal is dat van de aangekondigde Dood van de Handelsreiziger (A. Miller), back to the fifties, oud-Amerika, werken vader Moeder waarom leven wij (L. Zielens)? Praatjes à la Patricia, zie Signapore, arm land van mensrobotjes. We sturen ze prikklokken op in zilverpapier, als neo-socialistische Ontwikkelingshulp!
Met grote bewondering voor je brains. Steek er nog wat inborst bij ;-)

Gepost door: Marlon | 30-03-07

Eva,met veel respect voor jouw mening,maar jouw visie op de ideale leefwereld is volkomen utopisch...:-)
Ik ken nog een andere zijde van deze zaak:
jij gaat ervan uit dat de meeste wernemers hun werk zelfstandig en zonder controle goed doet...laat me niet lachen...mijn zus en haar man hebben een groot transportbedrijf en uit ervaring weet ik dat het voor hen zeer moeilijk is om tegenwoordig bekwaam personeel te vinden,zowel arbeiders als bedienden!De prikklok is broodnodig als controle,want het was niet de eerste keer dat men zo maar in het midden van de dag naar huis ging omdat men geen zin meer had om te werken.Het werk is daar nooit gedaan,dus aan de hand van het gedane werk kan er moeilijk gecontroleerd worden.En als je dan al die niet gewerkte uren optelt,is dit voor de werkgever ook niet plezierig om zomaar te moeten uitgeven!
Dat je niet ontslagen kan worden,is ook zever!:-)Als de arbeiders bij mijn zus hun werk niet goed doen,worden ze ontslagen,daarmee uit en degene die hun goede wil tonen,worden rijkelijk beloond!:-)
Ik veronderstel wel dat de prikklok overbodig is voor arbeidsplaatsen waar er meer per project gewerkt wordt;er wordt wel een dead-line geplaatst en jij bepaalt zelf je tempo;maar dat is niet weggelegd voor iedereen,hee.
Het zou super zijn als iedereen zomaar zijn werk met plezier deed en er niet bij stilstond om een uurtje min of meer te werken,als het maar goed gedaan is.Ik doe zelf bijna fulltime aan vrijwilligerswerk,maar ook omdat ik me dit financieel kan permitteren,natuurlijk.Niet iederen bevindt zich in deze luxepositie,helaas.Vergeet niet dat de meesten er nog een ander leven op nahouden ernaast,logisch;er moet niet alleen gewerkt worden,maar ook geleefd,hee!
En dat er door werkgevers uitgemolken wordt,gebeurt zeker!Ik ken er ook in eigen persoon...:-)Dus,als bescherming voor mensen die niet mondig zijn,is de prikklok zeker een goede zaak!
groetjes,bb

Gepost door: bb | 30-03-07

Herder/schapen BB, je ziet toch ook in dat je discours geen steek houdt: eerst dient een prikklok om te controleren, dan zou het weer een symbool van de vrijheid zijn. In dat eerste kan ik min of meer inkomen (al is precies het feit dat men moet gaan controleren te wijten aan het feit dat mensen er zo weinig arbeidsethos op nahouden en ze blijkbaar te weinig gemotiveerd worden (of niet kunnen worden), maar soit... ik zeg het, het is hen gegund), maar dat tweede begrijp ik met de beste wil van de wereld niet. Met een prikklok plaats je een werknemer in een heel enge rol, die van productieve kracht, niets minder maar ook niets meer. En dat laatste is een probleem voor mij omdat ik geloof in het individu en in het feit dat die zichzelf op alle vlakken moet kunnen ontplooien op de manier waarop hij/zij dat wil.

Wat het ontslaan betreft, heb jij het waarschijnlijk over arbeiders die nu inderdaad minder goed beschermd zijn (en dan nog) maar nu zijn plannen in de maak om één en hetzelfde statuut te maken voor werknemers in het algemeen (arbeiders zelfde als bedienden).

En ik heb nergens gezegd dat mensen meer moeten werken als ze dat niet willen. Integendeel, ik pleit er juist voor dat mensen die half time willen werken, mannen die vaderschapsverlof willen nemen.... daar alle kansen toe zouden krijgen.

Marlon, geef jij dan eens een antwoord op je eigen 3 stellingen? En wat heeft de ene stelling met de ander te maken? Ook de rest van je uitleg begrijp ik niet "met al mijn brains". En ik zie al helemaal niet in wat mijn stellingname met een gebrek aan inborst te maken zou hebben.

Ik krijg hier heel erg het gevoel dat jullie in een soort Big Brother versie van de sociale werkelijkheid leven. Maar opnieuw... het is jullie gegund. Ik wil niet dat mensen een andere mentaliteit aannemen (in casu de mijne), maar ik vind dat de prikklok veel te stigmatiserend en belemmerend werkt, terwijl de afschaffing van de prikklok alle mogelijkheden open laat. Het individu kan er dan mee omgaan zoals hij/zij wil.

Gepost door: Eva | 31-03-07

Nu... Laat maar zitten. Zo'n halszaak is het nu ook weer niet. Als mensen gelukkig zijn met zo'n prikklok, dan moeten zij dat maar zelf weten hé. Het is gewoon spijtig als hen wordt ingestampt dat ze daarmee gelukkig moeten zijn.

Gepost door: Eva | 31-03-07

Neen, Het wind me toch op. Want die hele zogenaamde sociaal voelende vakbondsmentaliteit is gewoon een verdoken vorm van fascisme die mensen niet als individuen maar als groep behandelt, en niet als groep personen maar in hun rol als "volk", als "werknemer", als... Ik vind dat beangstigend. Terwijl ik ook wel vind dat mensen het recht hebben om zo te denken. Net zoals ik ook vind dat mensen het recht mogen hebben om op het VB te stemmen bv. Of de holocaust te ontkennen. Of... Ik vind het gewoon een gevaarlijke en een heel spijtige zaak.

Gepost door: Eva | 31-03-07

Ik bedoelde het zeker niet als symbool van vrijheid,dat zegt jij!
Wel als een symbool van zekerheid en veiligheid,zowel voor de werknemer als de werkgever.
Je zoekt het allemaal veel te ver,Eva.
Ik denk ook wel dat je anders zou spreken als je zelf een tijdje ervaren zou geweest zijn in een bedrijf te leiden.Geen makkie,hoor...
Er is hier geen sprake van een bigbrother gevoel :-) ,maar van een generatiekloof tussen ons,dat is alles.Discussiëren is zinloos.
grtjs!

Gepost door: bb | 31-03-07

OK? je had geen vrijheid gezegd :-D Ik meende dat te lezen.

Maar Marlon heeft die discussies wel graag, hoop ik, dan komt er weer wat leven op zijn blog.

Al is het wel nogal absurd dat iemand die vrijwilligerswerk doet iemand anders die inderdaad partner en werkgever in spe is in een bedrijf (een bedrijf met 4 mensen welliswaar, maar kom) verwijt te jong te zijn en niet te weten waarover ze praat.

Maar het is een schitterende dag! En als iedereen gelukkig is met de prikklok, ben ik dat ook voor hen. Ja gaat mij ze echter nooit zien invoeren.

Gepost door: Eva | 31-03-07

@Eva Mag ik bij jou bedrijfje komen solliciteren als vijfde wiel aan de wagen ofzo.

Gepost door: Duvel | 31-03-07

@Eva Als je bedrijfje ooit meer dan 50 werknemers telt zullen we onderwerp prikklok opnieuw aansnijden. Oké ?

Gepost door: Duvel | 31-03-07

Goeiemorgen mooie mensen,

Spijtig dat de schone Els Van Eeckhaut niet meer onder ons is, zij had dit debat perfect kunnen afronden. Soit.
Nogmaals, ik ervaar die prikklok enkel als een gesofisticeerde stopwatch die de ambtenaren toelaat om autonoom aan werktijdbeheer te doen.
Ik stel ook vast dat de directeurs en hogere superieuren enthousiaste 'badgers' zijn, met veel plezier prikken zij een klokje met ons mee. Mijn nachtmerrie is de ouwe 9/5, dat was pas slavenwerk, muurvast zat je in dat stramien. Heden beleven wij vrijheid, blijheid, rendement.
Van het stalinistische neo-kapitalisme, verlos ons Eva ;-)
Nu terug ernst, mijn auto is gepikt, iemand een vermoeden? Is er een verband met dit verhitte debat? Ik verdenk niemand, behalve de politievrienden, heb ik de parkeerklok genegeerd?

Gepost door: Marlon | 31-03-07

Eva,ik verwijt je totaal niets...
Ik wou gewoon duidelijk maken dat elke generatie er zijn eigen gedacht op nahoudt en dat het logisch is dat onze meningen verschillen.Alles is afhankelijk van je levenservaring.Mijn mening was een nuchtere en realistische kijk op de zaak,meebepaald door mijn beroepservaring;wat ik diep vanbinnen vind,leunt misschien eerder bij jouw mening,maar doet hier niets ter zake omwille van het zinloze en utopische ervan...
ps.ik hou ook van levendige discussies,zolang ze maar niet eindigen op scheldpartijen...:-)

Gepost door: bb | 31-03-07

De commentaren zijn gesloten.