03-11-06

VRT barricadeert

bothaEergisteren keek ik uit verveling naar het VRT-avondjournaal. Martine Tanghe meldde ons met gescandaliseerde blik het overlijden van een 90-jarige man. Ik zag geen spatje tristesse in haar ogen, eerder verbetenheid, één van haar handelsmerken als het om een potentiële tegenpartij gaat. De afgestorvene heette Pieter Botha, oud-president van Zuid-Afrika. Hij was inderdaad geen doetje. Hij gold jarenlang als hét symbool van het Zuid-Afrikaanse racisme, hij is tijdens zijn ganse regeerperiode het systeem van apartheid met harde hand blijven verdedigen. Tot op hoge leeftijd heeft hij zich hiervoor niet willen excu-seren, ondanks honderden onschuldige doden en duizenden willekeurige gevangenen.
Zo werd het ons ook droog meegedeeld op de VRT, daarmee was de nieuwskous af. Geen enkele kanttekening, geen ruimte voor een historische schets. Vooral geen boodschap van verzoening. En daar zat juist de mooie opening in het Botha-verhaal, de stelling dat deze harde medaille zijn zachte keerzijde had. Complete verkettering is echter de makkelijkste manier, zo kom je ook vlotter weg met je eigen kortzichtige gelijk. Mensen slikken snel, hoe kinderlijker een bericht, hoe eenvoudiger het leven. Helaas.

 

Gelukkig komt het wereldnieuws ook via andere kanalen tot ons. Zo had ik reeds de ganse dag op allerlei infobronnen van het internet kunnen lezen dat Nelson Mandela zich zeer mild had uitgelaten over Botha. Mandela heeft jarenlang, onder meer door rechtstreeks toedoen van Botha, gevangen gezeten omwille van zijn anti-apartheids-streven in de rangen van het ANC. Wel, diezelfde hoogbejaarde en zwaar benadeelde man zei over de afgestorvene dat hij de leider was die de eerste stappen heeft gezet naar een vreedzame overgang in Zuid-Afrika. De huidige president Mbeke herhaalde dit in exact dezelfde bewoordingen (steeds volgens de nieuwsbronnen op het internet). Straffer nog, er viel een officieel com-muniqué van het ANC af te lezen waarin zij hun innig medeleven met de gewezen tegen-strever betuigden. De opvolger van Botha, oud-president F.W. De Klerk, sloot het kransje tactvol huldebetoon door te verklaren dat hij Botha wilde eren voor de enorme bijdrage die hij geleverd had om de weg naar een nieuw Zuid-Afrika te effenen. Onverdachte en hoogst objectieve verklaringen van mensen die tot de onmiddellijke entourage en, meer nog, tot de regelrechte tegenstanders van Pieter Botha hadden behoord.

 

Hallo, beste VRT, wat heet nieuws? Mag er soms wat speling voor nuance zijn? De wereld valt zomaar niet op te delen in effen vlakken van wit-zwart. Dat heet simpelweg separa-tisme, zie het gewezen Zuid-Afrika. En daarmee is mijn circel van kleine wrevel rond. Aan de Reyerslaan mag men verder strijden in het genoegzaam subjectieve ongelijk. Door hun politieke bril wordt nog steeds naar de verontwaardigde barricades van ’68 gekeken. Het goedkope puin is ondertussen lang geruimd. Nu de oude oproerkraaiers nog.

 

 

15:39 Gepost door Marlon | Permalink | Commentaren (15) | Tags: mandela, mbeke, botha |  Facebook |

Commentaren

Hmm..Hmm. Twijfel. Zag hetzelde journaal. Was evenwel niet bedacht op de blik van Martine, maar herhinner mij toch de historische schets. Botha heeft inderdaad voor een paar kleine hervormingen gezorgd en die weet Mandela, die van nature een verzoener is, gelukkig te belichten. Maar toch..Botha staat ook bij mij geboekstaafd als leider van de Apartheid. Die er goed vanaf kwam bij de Waarheidscommissie en zoals het journaal meldde: "een rustige oude dag genoot". "Een rustige oude dag" is anderzijds het énige dat Mandela ooit aan zijn leven zal gehad hebben.

Gepost door: Els | 03-11-06

nuance, oké Dag Els, ik had het natuurlijk cru gesteld, net iets té cru misschien, maar dat belerend éénzijdige toontje van bepaalde media-organen irriteert mij, die vooronderstelling dat zij de ganse waarheid in pacht hebben. Ze doen zelfs de moeite niet eens om een afwijkend facet van dezelfde realiteit te belichten. Nochtans had in casu de VRT ook een ganse dag de tijd gehad om alle info-bronnen te chequen, zij hadden moeiteloos die verzoenende woorden van Mandela en anderen kunnen meegeven. Maar dat paste blijkbaar niet in het zwart-witte plaatje, "te moeilijk voor de mensen" (ik citeer Siegfried Bracke). Maar je hebt natuurlijk (politiek en moreel)gelijk, Botha was een ontzettend foute etter. Ik schoot echter op bepaalde media, de verwaande soort, zij die ons gemakshalve de complexere waarheid ontzeggen.

Gepost door: marlon | 03-11-06

:-) Martine Tanghe keek volgens mij met de gepaste blik en sprak met de juiste tonatie. Dat Nelson Mandela eventjes mild is geweest voor Botha, schetst zijn vredelievendheid, maar daarom hoeven wij niet dit gevoel te handhaven.
een vurige Mandela-aanhanger, zeg maar aanbidster,
Iris

Gepost door: Iris | 04-11-06

Weet niet veel over het(dat) nieuws...wel andere bronnen 30 jaar geleden kwam ik voor het eerst in contact met een tekst over apartheid.Later volgden de films "Cry freedom" over het leven van Steve Biko en zijn blanke vriend en journalist Donald Woods(geloof ik toch dat hij heet).
Ook de beelden uit documentaires over hoe landrovers de wijken binnenreden van SOWETO(speciaal brede straten om toch maar goed oproer re kunnen stoppen), het schieten op jonge Afrikanen, die enkel geen Afrikaans wilden leren(voor hen de taal van de blanke onderdrukker).
De laatste jaren de documentaires over die sloppen, het verkrachten (macho-werkloze negers met weinig ethiek, centra die die dan weer psychologisch proberen een geweten te schoppen...)
Apartheid heeft niet veel moois gebracht.
Wel rijkdom voor de blanke (hoogste BNP ter wereld), maar ook hoogste criminaliteit...men leeft achter hekken (denk ook aan de bekroonde "Tsotsi'-film).
Voor mij staat het blanke Afrika van Apartheidsaanhangers voor uitbuitende , blank kolonialisme ,medogenloze,patriarchale machthebbers die hun eigen rijkdom verdedigden met alle middelen.
Wetende dat apartheid geschoeid is op het nazistische model (joden waren tijdesn WO2 niet welkom om daar asiel aan tevragen),lijkt het me toch goed enige afstandelijkheid te bewaren t.o.v. te grote sympathie voor een leider die denk ik , eieren voor zijn geld koos .Wat N.Mandela betreft, dat die verzoenende taal spreekt, dat siert hem (en heeft hem altijd gesierd).Wel niet vergeten dat zijn psychisch verzet vanuit de gevangenis ook keihard was,hij in oorlog was met deze mensen , en de verzoening er maar gekomen is door zijn wilskracht om niet te buigen en zijn aanhang in de rest van de wereld.
Een droevig verhaal, zoals zovele hier op deze aarde...

Is het Martine Tanghe haar fout wat ze voorleest, of diept zij mee uit wat er gebracht wordt...Nieuws is altijd toch redelijk beperkt niet (in tijd).

Gepost door: Linda | 04-11-06

@Iris Betreffende vredelievendheid: je schrijft "maar daarom hoeven wij niet dit gevoel te handhaven". Hoe kan jij dan zijn aanbidster zijn als je zelfs zijn voornaamste boodschap niet overneemt, dwz VERZOENING. Verkies je eerder de zwart-wit-interpretatie, zoals Martine Tanghe ook steeds haar mimieken 'in functie van goed/slecht' aanpast (ik ben niet de enige die dit vaststelt hoor, lees ook maar Rudy Vandendaele en Koen Meulenaere, de betere columnisten). Mandela ondergaat het lot van Christus, Gandhi en andere giganten: ieder kiest er zich de meest comfortabele versie van uit, zo ben je misschien effe trendy, maar nergens consequent.

Gepost door: marlon | 04-11-06

@Linda Mijn stuk ging uiteraard niet over pro- of contra-apartheid, welk zinnig mens gaat nu apartheid verdedigen? Zie ad hoc je eigen betoog (maar niet vergeten dat de ANC-ers na de val van de apartheid ook even geen lieverdjes zijn geweest qua gruwel).
Ik wees op de selectieve aanbreng van een nieuws-item, ik vond dat er duiding had bijgehoord, nl dat de toevoeging van Mandela essentieel was in dit postuum debat: zijn boodschap van verzoening. Als we dat niet expliciet meepikken, dan is er ook geen moraal aan het verhaal. Ik geloof nog een beetje in volksopvoeding, niet in een hippe vorm van simplistische polarisatie (de makkelijke weg van de correcto's).

Gepost door: marlon | 04-11-06

Een pluim voor Martine en onze VRT De mimiek en intonatie van Martine Tanghe vind ik zelf perfect : op geen enkel moment kan je aan haar zien of horen wat ze denkt over een bepaald item : het ideale nieuwsanker met andere woorden. Dat kan overigens ook gezegd worden over haar collega’s Wim De Vilder of Sigrid Spruyt. Een nieuwslezer mag nooit laten blijken wat hij denkt of voelt, moet onpartijdig zijn, moet zich neutraal houden, en wat dat betreft is Martine Tanghe een schoolvoorbeeld voor anderen. Je bent als nieuwslezer niet alleen gebonden aan de actualiteit, je bent ook gebonden aan tijd. Zijn er amper dingen te melden, dan beschik je over een zee van tijd, kan je in die drie kwartier ontzettend veel kwijt over die weinige dingen die “het nieuws haalden”, maar ook DAT heb je als nieuwslezer niet onder controle. Ik meen me trouwens te herinneren dat er wel degelijk gesproken werd over de positieve uitspraken van Mandela. Alles bij elkaar genomen hebben we, op de vrij korte tijd die ze tot hun beschikking hadden om dit item ter sprake te brengen, een vrij correct beeld gekregen van Botha : we kregen de uitspraak te zien van Mandela … maar we kregen ook de uitspraak te zien van Botha die zijn beleid bleef verdedigen, ook tegenover de Waarheidscommissie. Een uitgebreider beeld van deze figuur ??? Daar is de televisie niet het geschikte medium voor Marlon, tenzij je de sprong maakt naar de “speciale magazines”. Dat mag je niet verlangen van de nieuwsredactie : wees gerust, ik geef het je op een blaadje : dat komt aan bod in Terzake of Koppen … en dat zou wel eens sneller kunnen gebeuren dan je denkt. Laat die uitgebreide uitleg over deze figuur over aan die gespecialiseerde TV-magazines of laat het over aan andere media, laat dat over aan … de kranten … en de tijdschriften. Men verwijt de VRT wel eens dat deze “te links” zou zijn : ik weet niet wat jullie daar van vinden, maar ik vind onze VRT een toonbeeld van neutraliteit, vind onze zender een schoolvoorbeeld van wat hij op papier nog altijd moet zijn : een onpartijdige televisiezender. Martine Tanghe is daar een prachtig voorbeeld van.

Gepost door: Pierre | 04-11-06

@Pierre Wat betreft je mening over de fysieke (mimische) neutraliteit van Martine Tanghe vrees ik dat je een aleenstaande mening hebt, waarvoor respect. Haar lichaamstaal is uiteraard subtiel, maar daarom niet minder significant (lees: subjectief). En in het 19 uur-journaal van die bewuste dag werden Mandela noch die anderen geciteerd met hun billijke kanttekening. Daarin ben ik wel vrij formeel, zeker weten!

Gepost door: marlon | 04-11-06

jezelf opvoeden(dat is alles waarnaar een mens kan streven) Jezelf opvoeden , dat kan je in handen nemen.
Niet te snel oordelen bijv.
Leren uit ervaring.
Dacht dat ik in mijn stukje ook wel verwezenhad naar het "volk" dat leeft in de townships...ook geen vb.(voor elkaar).
Verder is het uiteraard zo dat ANC geen voorbeeld was/is.
Waar zijn bewegingen , guerrilla of niet wel een voorbeeld.
Democratie is toch het minst kwaadaardige, dacht ik.
Er schort overal wat aan.
Persoonlijk vind ik het Terzake (het nieuws gaat meestal aan me voorbij, omdat ik nog wat anders zit te doen), wel OK.
Nieuws in België valt wel mee .BBC ook.
We krijgen toch veel te zien.Er is geen censuur....

Gepost door: linda | 04-11-06

Video kills the Radio Star Ik kan hier niets zinnigs op zeggen omdat ik net de tegengestelde indruk kreeg. Mijn bronnen beperkten zich evenwel tot het radio 1-journaal en ik herinner me heel duidelijk dat ik daar juist overwegend positieve noten gezongen werden: dat Nelson Mandela hem roemde om zijn blablabla, dat een ander piewie in herinnering bracht hoe hij een einde maakte aan het feit dat blanken en zwarten niet met elkaar mochten trouwen, enzovoort.

De toon daar was zelfs zo eenzijdig positief dat ik eraan dacht hoe belangrijk die korte tijd van woorden van nabestaanden is t.o.v. een mensenleven aan daden voor de perceptie van een man, hoe het belichten van een pas-gestorvene een totaal ander licht op die man kan laten schijnen dan hoe hij in zijn leven daadwerkelijk in de spotlights kwam, hoe zijn nabestaanden enkel de manieren waarop hij minder strikt omging met het apartheidsregime begonnen loven en hem zo eigenlijk slinks misbruikten om eigen waarde-oordelen te gaan doorduwen.

Waarde-oordelen die enkel lovenswaardig zijn, daar niet van, maar om die man nu de annalen te laten ingaan als de man die een einde maakte aan het strikte apartheidsregime, vond ik er volledig over...

Ik ga er dus van uit dat het VRT-TV-journaal de radioverslaggeving diende te compenseren...? ;-)

Gepost door: Eva | 04-11-06

Ik onthoud van Marlon's stukje vooral dat de mens denkt in wit-zwart-termen. Wij hebben snel een etiket klaar, en zijn niet geneigd om nadien, als er meer nuances naar boven komen, onze mening bij te stellen. Zo heb ik, zoals Marlon, een zekere allergie voor Matine Tanghe. Vraag mij niet waar dat zit, het is een gevoelskwestie, en ik ben de eerste om toe te geven dat zij professioneel te werk gaat. Misschien moet ik ook een ander etiket gaan plakken, maar waarschijnlijk zal dat in de grijze tinten vallen.

Gepost door: raf | 04-11-06

volgen soms kan ik jou niet goed volgen. maar dat is niets, dat ligt aan mij.
ivm je reactie; dank je, maar ook daar volg ik niet goed; wat moet ik met die grafsteen?

Gepost door: Evy | 05-11-06

voor de Eefjes & Raf Eva, dank voor je ruimere duiding, ik wist niets van de radio-verslaggeving, inderdaad, dat compenseert

Raf, we vallen blijkbaar over hetzelfde type vrouwen, dat schept een band ;-)

Evy, jij volgt me nochtans bijna een jaar, dus denk eens goed na (ivm ED)

Gepost door: marlon | 05-11-06

bont en blauw mijn huid is bont en blauw van de allergische reacties ten gevolge van op momenten van onoplettenheid de televisie aan te zetten. maar nooit heb ik een allergische reactie gekregen van of door mevrouw Tanghe. op mij maakt ze, de keren dat ik ze zie, een afstandelijke, soms ietwat koele, soms zelfs menselijke indruk. ik denk dat het een dame met gevoelens is, in tegenstelling tot het gros van de bv's, presentatoren en -trices inclusief.
dat een dictator negentig wordt is toch geen reden om treurig te zijn, of misschien juist wel? ik ken de man eigenlijk niet. ik herinner me wel een botha, uit mijn antwerpse periode, toen ik nog in relatieve armoede leefde. bij die botha ging ik kolen voor mijn kacheltje kopen. hij verkocht de kolen in niet te zware zakken, waardoor het mij mogelijk was ze zonder kruiwagen naar huis te brengen. maar dit geheel terzijde, beste marlon.

Gepost door: martin | 05-11-06

Ben ik gek? Ook ik heb de verwijzing naar Mandela's woorden van dat ene beruchte TV-journaal. Tenzij ik hallucineer tegenwoordig. Verder wil ik graag een nuance aanbrengen. Ahem. Hier ga ik dan: het is de plicht van verlichte figuren zoals Mandela, Gandhi, enzovoort om met mededogen over de vijand te spreken. Ik ben echter van 't gedacht dat dit discours eigenlijk niet kàn overgenomen worden door de mensen. Het behoort "de mensen" toe kritisch te zijn en de geschiedenis zo juist mogelijk te schrijven. Wat niet wil zeggen dat men op iemands graf moet dansen. Wat voor mij ook niet wil zeggen dat men een dictator moet ophangen. Maar naar mijn idee is het perfect mogelijk enorm veel respect te hebben voor iemand met de impact van een geestelijke leider, zonder daarom zijn woorden te volgen. Ook Christus predikte de leer van de vergevingsgezinheid, en de RKK vraagt de mensen op het aardse gezag te aanvaarden. Nou..als we dat altijd zouden doen zou de Apartheid nog steeds rustig heersen. Voila, 't is eruit. Gegroet, een doodgewone sterveling.

Gepost door: els | 08-11-06

De commentaren zijn gesloten.