29-09-06

de chiro paraat

1-10Met deze titel citeer ik Raymond van het Groenewoud uit zijn suc-cesklassieker ”‘Vlaanderen boven”. De man bedoelde het sarcas-tisch, maar evengoed werd het bijna overgenomen als nationale hymne door Vlaanderen-kermisland. Zondag is het weer van dat, het wordt plezierig hossen. Raymond geeft echter verstek. Hij kan niet aanwezig zijn op de 0110 concerten voor verdraagzaamheid omdat hij toevallig (?) met vakantie is in Spanje en… omdat hij be-weert dat artiesten hun mening via hun werk moeten vertolken en niet langs de omweg van een politieke manifestatie. Ik citeer hem bijna letterlijk, op zijn onnavolgbaar droge manier van een Vlaamse Lou Reed, anti-verdette tot en met.
In dezelfde context vraagt Tom Naegels, schrijver en DS-columnist,  zich af of we de klok nu niet een paar decennia gaan terugdraaien, of we in plaats van verdraagzaamheid geen “onverschilligheid” willen (her)installeren. Tom Naegels is Antwerpenaar, afkomstig uit de begoede burgerij, maar opgegroeid tussen de lagere klassen. Hij kent het migrantenmilieu als zijn broekzak en heeft stevige vriendschappen in die kringen. Een man met recht van spreken.
Welk recht van spreken heeft bijvoorbeeld onze grote mensenvriend Helmutt Lotti ?  Lotti heeft zich duidelijk mispakt aan dit initiatief. In een interview zegt hij dat hij de kiezers van het VB ten volle kan begrijpen… maar hun gedrag toch niet goedkeurt. Tja? Zijn vader en zijn zingende broer kiezen openlijk partij voor het VB, dat is dan weer hun volle recht, vindt hij. En vinden wij. Wij zijn uiteraard ook voor verdraagzaamheid en tegen racisme, wie niet trouwens.

 

Ik woon zelf in een multiculturele buurt, veel stille Aziaten, ook armoedige Oostblokkers en een paar opvallend grote negers, ogenschijnlijk West-Afrikanen. We gaan behoorlijk vreed-zaam met mekaar om, wel in karige gesprekken, zij zijn ook opvallend afstandelijk, evenwel volstrekt ongevaarlijk. Ze spreken meestal een moeizaam Nederlans, maar zijn niettemin erg bedrijvig in hun nachtwinkels, pita- en couscousbars, telefoonbazars en internet-tenten. Geen leeghangers of luiwamessen, maar noeste werkers allemaal, voor wat zakgeld of een habbekrats misschien. Mijn respect voor die gasten, ik heb daar geen ander woord voor. Hoe zou ik niet verdraagzaam kunnen zijn tegenover die sobere, schone mensen?

In onze straat is er één euvel, dat zijn de bij avond en nacht racende Noordafrikanen, zij gebruiken de lange laan blijkbaar als een snelheidsparcours waar koersrecords moeten ver-beterd worden. Tot grote ergerenis van de allochtonen, inclusief mezelf, ook tot verbijste-ring van de andere autochtonen. Zullen wij verdraagzaam zijn? No way! Eéndrachtig span-nen wij samen om die gasten het leven zuur te maken, we steken gezamenlijk onze mid-denvinger op, voorlopig als énig verweer vermits die bruine autokamikazes te laf zijn om te stoppen.  Eigen aan hun puberale macho-cultuur?
Ik wil illustreren dat er een zone is waar de verdraagzaamheid ophoudt en de verantwoor-deljkheid de overhand moet nemen. Verantwoordelijkheid die van twee kanten dient te ko-men, wij mogen zoiets niet ongestraft laten gebeuren. Zulke onnozelaars die mensenlevens onnodig in gevaar brengen, moeten op hun plichten gewezen worden, moeten leren dat er een geldende gedragsnorm is, te nemen of te laten. Sommige zaken staan niet ter discus-sie, punt.

 

Als ik bepaalde artiesten in het kader van 0110 bezig hoor, dan word ik moedeloos en wan-hopig. Zijn wij echt zulke barbaren, zijn wij als Vlamingen een soort achterlijk volk dat enkel nog door een paar bevlogen BV’s kan gered worden, de ogen geopend, de les gespeld, de juiste moraal aangezegd? Op de recente Humo prijken Tom Barman en Koen Wauters vrolijk op de cover, het lijken wel de pastoor en de koster op de voorpagina van het parochieblad. Het dictaat van Kerk en Vaticaan is sinds de jaren zestig weggevallen (merci mei 68), maar plaatsvervangend beleven wij momenteel de hoogmisdagen van de media-dictatuur, met zijn druk taterende potentaatjes. We noemen geen verdere namen, hun aantal zwelt elke dag nog aan, het is drummen om zondag 01/10 mee op dat podium te staan. 

 

Soms is er een alternatief lichtpuntje op het artistieke front. We lazen gisteren dat choreo-graaf Wim Vandekeybus (Ultima Vez) het internationale succes van de Vlaamse podiumkun-sten onder andere wijdt aan “… wij hebben in elk geval een soort vrijheid, in Vlaanderen zijn wij veel toleranter voor alles wat anders is…”. Dat lezen we graag, uit de mond van ie-mand die het internationaal gemaakt heeft.  Een Fransman zou er niet in gelukt zijn, ver-klaarde een Parijse theaterdirecteur hem ooit. Wij dachten dat dEUS op diezelfde unieke hoogte stond. Afgelopen! Tom Barman speelt terug in de provinciale reeksen. Heeft hij dat te danken aan zijn Antwerpse chauvinisme, in casu links en progressief georiënteerd? Naar anolgie met het chauvinisme van de rechterflank, de extremisten van het VB? Is het toeval dat de goeiekope BV’s meegroeiden met de opkomst van het populistische VTM, waar een gekuist Antwerps als platte huistaal heerst?

 

Wij blijven hierover niet doorzagen, wij zijn verdraagzaam. Zondag misschien een concertje meepikken, maar liever geen moraal. Een mens heeft tensotte zijn eigen kleine fierheid. Waarom ons de morele les laten spellen door een snelle mister-Porsche als Will Tura of door een volgevreten reclamejongen als Koen Wauters (zijn verweer: geld dat hij besteedt aan racen, een bedenkelijk verhaal).
Het tijdperk van de correcto’s gaat in versnelder tempo over naar dat van de hypercorrec-to’s, maar de fossielen beginnen mekaar te verdringen, letterlijk: het loopt storm om zon-dag mee te mogen huppelen op een podium (dixit Barman in Humo). Maar waar blijft in deze de mening van de kleine man? Hij of zij die daadwerkelijk reden heeft om onverdraagzaam te worden in zijn moegetergde en armzalige buurt? Men leze bijvoorbeeld eens het verhel-derende “Hotel Fabiola” van Rudi Rotthier, ook “Los” van Tom Naegels verklaart veel over het heersende ongenoegen en de hang naar extreem-rechts bij de bange blanke man. We hopen uit de grond van ons hart dat de muziek zondag de boventoon zal voeren en dat niemand deze onderneming politiek wil recuperen (want dàt was de initiële bedoeling van ons pastoorke Tom: prediken vanop de kansel tegen het VB!).  Opgepast voor de boeme-rang, gasten!
Als het VB op 8 oktober inderdaad die recent voorspelde 4 procent meer scoort in Antwer-pen, dan zijn jullie minstens medeplichtig, dan kwam de indirecte voorzet van jullie trendy bende. Deze bedenking werd ook voorgelegd aan de zanger van het  succesvolle groepje Sioen, zijn repliek: “ Ja, dan zullen wij ten zeerste verrast zijn dat muziek zoveel invloed kan hebben”… Met deze dwaze uitlating is de dolle cirkel rond, tegen zoveel domheid is geen enkele column opgewassen.
 

 

 

09:30 Gepost door Marlon | Permalink | Commentaren (12) |  Facebook |

Commentaren

emily beyns Hey marlonmaat, mensen evolueren naar of zijn nu reeds het voorbeeld bij uitstek van een kuddedier. een leider die er goed uitziet en goed ter taal is kan, als hij het een beetje handig speelt, de grootste delen van de bevolking op zijn hand krijgen. In de (recente) geschiedenis voorbeelden genoeg. Vanuit welk standpunt dat dit ook gedaan wordt dit is niet goed te praten, in geen geval. het is een beknotting van ieders individuele vrijheid, in dit specifieke geval door in te spelen op het geweten van de mensen. ik voel me daar niet goed bij.
ik wil in dit zelfde verband nog even inpikken op één van je vorige items, ivm de nasleep van de oorlog. in de boeken van clem schouwenaars wordt het sluimerende gevaar van de extreem rechtse aanhang schrikwekkend voorgesteld (emily beyns). ik denk dat mensen die van plan zijn om zondag naar 0110 te gaan beter thuis blijven en het verhaal van emily beyns lezen. echt waar.
marc

Gepost door: marc | 29-09-06

klem gezet? dag Marc, ik krijg niet echt hoogte van je reactie, je houdt je op de vlakte (dacht ik), ben je pro of contra?
ik heb Schouwenaars ook gelezen, ik vind hem niet meteen een groot humanist, aan nuances heeft hij niet steeds een boodschap
even inpikken op de gevaren van extreem-rechts met een verwijzing naar de gevaren van extreem-links: heb je 'Wilde Zwanen' van Jung Chang gelezen? daarin wordt het ontluisterende verhaal gedaan van extreem-links, in casu de culturele revolutie in China uit de jaren 70 (in die tijd liep men hier storm voor het gedachtengoed van Mao, het Rode Boekje stak in elke hippie zijn achterzak) ... moraal van mijn verhaal: niet links of niet rechts maar averechts, geen totalitairen of miltairen aan mijn bed... liever ook geen BV's, hun sex-appeal bevalt me niet

dank voor het meedenken, mv.

Gepost door: marlon | 29-09-06

even... zeggen dat het maar een select publiek is die dit niveau van denken aankan...
de grootste massa houdt zich alleen bezig met hun eigen ik,en zijn zelfs niet op de hoogte van wat er gebeurt in hun entourage,laat staan van wat er slechts een paar kms verder aan de hand is...
Het zijn ook die mensen die zeer beïnvloedbaar zijn,omdat ze niet kritisch kunnen denken,en daar maakt de media helaas gebruik van...
Alhoewel...
Iedereen is idealistisch in zijn denken,denkt dat hij of zij het bij het rechte eind heeft en geeft kritiek op het tegengestelde,wat dit ook mag zijn..

Ik vind het een moeilijke discussie...
De mens zit complex in elkaar en de ideale wereld is en blijft een utopie...
Proberen positief vooruit te denken en niet meer achterom kijken...

Gepost door: bb. | 29-09-06

concert Een concert als dit is inderdaad verantwoordelijk voor het nog verder uit elkaar trekken van de bevolking.....het pro en contra worden nog meer geaccentueerd. De linkse kant is hopeloos verdeeld en weet al lang niet meer van welk hout pijlen maken. Progressief ? Ja, mijn voeten, daar zullen mijn kinderen veel aan hebben als ze het willen maken in het leven.
Trouwens, eerlijk nu ? Is dit de dam tegen extreem-rechts ? Wedden dat ze lachen bij het Vlaams Behang !

Groetjes uit de (nog steeds overeind staande) Zwarte Toren...

Gepost door: anima-negra | 29-09-06

Anekdote omtrent verdraagzaamheid en tolerantie... Al een ruime tijd geleden stond in computerblad Clickx een artikel over muziek en meerbepaald songteksten. Er werden enkele “hobbysites” besproken die songteksten van de meest diverse vlaamse en buitenlandse artiesten verzamelden Eén van die sites met een ruim aanbod van liedjesteksten (gewoon voor de fun en zonder financiële bijbedoelingen) was Waltertje .com Wil het toeval nu toch dat daar ook enkele songteksten van dEUS, de groep van Tom Barman, op staan!

Waltertje moet zich op een bepaalde dag rot geschrokken hebben toen hij een brief van het “dEUS Management” kreeg. Nogal betuttelend qua woordgebruik (Beste Waltertje…) - zo schrijf niet naar een onbekende - werd hem er prompt op gewezen dat hij de teksten van de groep maar best zou verwijderen. Een stukje van de brief werd dan ook in Clickx gepubliceerd, zodat de manier van aanpak van dEUS(management) of zal ik zeggen Tom Barman, de man erachter, ook kon zien en lezen.

Verdraagzaamheid, denk ik dan… tolerantie? Als een onschuldige verzamelaar van liedjesteksten (en misschien ook fan van dEUS) dit soort waarschuwingen in zijn brievenbus krijgt, zal hij allicht niet gauw meer naar een concert van “supercorrecto” Barman gaan. Ik zou er in ieder geval niet meer aan denken. In de media verdraagzaamheid, empathie en tolerantie prediken, terwijl je zelf op dat terrein nog veel te leren hebt… het kan dus nog en mensen trappen erin. Maar mensen zijn dom en vergeten vlug, behalve misschien die ene lezer uit woord en wederwoord van “de Gentenaar” die over “zijn” slechte eigenschap spreekt: hij bewaart namelijk alles.
Ook de Knack van een tijd geleden met daarin de gevleugelde woorden van Tom Barman: “We gaan iets tegen het VB organiseren….” Mensen en hun uitlatingen, laten we hen daar maar eerst eens mee confronteren…Misschien is dit de eerste stap naar verdraagzaamheid.
Maar dat een concert een aanzet kan zijn hiervoor: hoe kun je het de mensen verkopen!!!

Gepost door: eric | 29-09-06

Moedig Een heel moedig standpunt dat je te weinig hoort. Genuanceerd en zonder de kool en de geit te sparen.
Meer van dit soort kritische geluiden gewenst, al is het maar om dat ellendig kwaliteitsverlies van onze media te keren.

Gepost door: raf | 29-09-06

:-) Ach mensen, als men zich daar ook al moet in ergeren. Persoonlijk volg ik de politiek op de voet, zowel gemeentelijk als nationaal, en ik heb ook zo mijn bedenkingen. Toch stoort me dit concert niet; wat is er heerlijker dan met klanken voor je mening uit te komen. Wat me echter meer stoort zijn al die "koppen" met hun geforceerde colgate-lach die mijn weg versperren. Sommigen duiken op van tussen de maïsvelden, in heel wat voortuinen en sommigen zetten zichzelf te kakken in hun eigen dakgoot.
Neen, geef mij dan maar liever muziek om de zeden te verzachten.
Misschien een controverseel standpunt van mij, maar controverse houdt conversatie boeiend en laten we beginnen met in meningsverschillen verdraagzaam te aanvaarden.....
fijn weekend aan allen,
Iris

Gepost door: Iris | 30-09-06

bedenking Je zou misschien hetzelfde doen,Iris,
iedereen komt op voor zichzelf..
hoe kan je je anders bekend maken,het is onmogelijk werk om alle deuren af te wandelen..
Een schrijver publiceert zijn boek toch ook om bekendheid,een kunstenaar organiseert toch ook een tentoonstelling om dezelfde reden...?

Gepost door: bb. | 30-09-06

re-verdraagzaam @BB: bonjour Brigitte Bardot? je geeft een gevatte kritiek op Iris, inderdaad hoe kan een mens zich daar nu aan ergeren, ik vind die koppen op affiches gewoon informatief, wat is daar in hemelsnaam mis mee? het is de folklore van onze bonte democratie, stoort dat?

@animaat: dan moet je vandaag journalist Bart Brinckman in DS eens lezen, over een dubbele pagina werkt hij jouw analyse verder uit, mooie voorzet uit je Toren!

@Eric: dank voor je verhelderende anecdote, zelf kom ik op mijn weg naar het station over 1,5 km vijf keer de kop van Koen Clouseau tegen, telkens op een andere commerciële affiche, kassa kassa man! wat moeten die gasten ons komen vertellen?

@Iris: je gaat nogal kort door de bocht, met mijn column wou ik een genuanceerde kijk op de zaak geven, dat is iets anders dan ergernis, herlezen graag, liefst met een portie verdraagzaamheid :-)

@Raf: bedankt medeblogger, we blijven baggeren om de media een geweten te schoppen, het is bijna hopeloos, maar toch gaan we door, die tegencultuur moet tenslotte van ergens komen

@Marco: proficiat met die marathon die je vandaag liep voor de verdraagzaamheid van je eigen pijn :-)

Gepost door: marlon | 30-09-06

Leven kan snel veranderen... Beste Marlon, sinds je naar mijn sites vroeg en ik ook de jouwe kreeg,overkwam me donderdag iets akeligs.Ik las nu je laatste artikel en wil het toch even vertellen.Werd slachtoffer van verkeersagressie op het Kiel(Antwerpen) .Was een eenrichtingsstraat ingedraaid en in de verte zag ik het rode licht, tot er plots een auto in razende vaart achteruit begon te rijden(blijkbaar geen geduld voor het licht),stijf van angst begon ik ook achteruit te rijden,hoopte vlug te kunnen parkeren links of rechts, de man kwam al langer hoe dichter bij, geen snelheid verminderend,ben dan toch gestopt en toen is hij slippend op een twintigtal cm van mijn auto tot stoppen gekomen.Dan weer agressief gebarend dat ik achteruit moest.Een razend gekke race .Toen ik uiteindelijk aan het kruispunt naast hem kwam en mijn raam opende , kon hij alleenn maar onsamenhangend roepen in de stijl van niet willen wachten voor paaltjes(voor fietsers aan het licht)en wegwezen.Toen draaide hij in razende vaart een zijstraat in.Ik kreeg onmiddellijk krampen in mijn rug, mijn hartslag was hoog.Het was een allochtoon.Blijkbaar volgens getuigen die alleen maar het gebeuren hoorde, is daar elke dag zo'n piepende banden-gedoe.Mijn wegpiraat-gedrogeerd?-is een allochtoon.Het gebaren en geroep ,hysterisch,betekende onderruit , wegwezen of ik ram je zelfs(met de auto)Dat was de boodschap.
Ben naar spoed gereden , heb daar wat aan een monitor gelegen en mijn rug is onderzocht.Daarna politie .Nu werkonbekwaam(post-traumatisch stress syndroom).Het hier neertikken voelt al zéér onprettig aan,omdat ik eraan herinnerd wordt.Mijn ouders wonen daar en ik moet die bewuste straat steeds indraaien om daar weg te geraken en durf dat op het moment niet aan ,om terug in die "rattenval" te gaan(zoals het toen was)...
Je verhaal over racende allochtonen(Noord-Afrikanen) heeft me aangezet tot het neertikken van deze ervaring, die ik eigenlijk niet wens te vertellen , verduidelijken in mijn werkomgeving bijv.Het is té persoonlijk en te pijnlijk om dit elke keer te moeten verduidelijken. Dit is wel een manier , meer anoniem om mijn verhaal toch te vertellen.

Wat de verkiezingen betreft,als ik de SP in mijn bus krijg en ik leeg "Gelijke kansen, gelijke rechten" ontbreekt daar toch zeker "gelijke plichten" en dit is respecteren van de wet ,zeker de veiligheid van de medemens.Deze totale verachting ,die onpersoonlijk was ,want de wilde rit achteruit begon ver van mij aan het licht,kan onmogelijk geweten wie er in de auto zat(man-vrouw),het in gevaar brangen van iemand, ook auto's -stel je voor dat daar een kindje zou gelopen hebben.....

Het feit dat men teveel dossiers opstapelt, vertikaal klasseert,bang is ook om te vervolgen, daar is het héél erg mis.Slachtofferhulp OK, maar wil liever de verontschuldigen van die man.Dat is voor mij hetgeen me zou helpen.

NOg veel te leren van "goedmaken" zoals dat bijv. ij Nieuw-Zeeland gebeurt, waar slachtoffer en dader samen worden gebracht met vrien-familieleden en de zaken , hoe iedereen zich voelt ,openlijk aan tafel worden besproken.

Ga ook kiezen, ben anti-fascistisch en het verleden toont genoeg aan wat democratische verkiezingen en toelerantie tov zulke partijen tot gevolg hebben(putsh Hitler in 34, 6 maanden nadat hij aan de macht kwam).
Toch zal ik mijn stem nu wel uit een innerlijke verplichting uitbrengen,niet met verwachting meer.

Vindt deze blog positief (heb nooit zoiets bezocht), ben mmestal met fotografische sites bezig.

Marlon over die foto's (een reportage ev.) wil ik nog graag praten.


http://linda.studiofotograaf.be/

http://linda.designing.be

Hier links naar mijn eerste poging met videofilmpjes(wel heel kleine formaatjes hier) van deze zomer (bep.evenementen)

http://users.skynet.be/janftp2/2006_0720Blue_Note0006_1.AVI
http://users.skynet.be/janftp1/2006_0720Blue_Note0033_1.AVI
http://users.skynet.be/janftp1/2006_0720Blue_Note0053_1.AVI
http://users.skynet.be/janftp1/2006_0805Linkerwoofer_Abdij0039_1.AVI
http://users.skynet.be/janftp1/2006_0805Linkerwoofer_Abdij0047_1.AVI
http://users.skynet.be/janftp2/2006_0805Linkerwoofer_Abdij0062_1.AVI

Weet niet of deze links via deze site werken.

Groetjes

Volgende keer ,misschien meer bescouwend en minder persoonlijk getind......

Linda


Gepost door: LInda | 01-10-06

Clean as a whistle Als marlon's vrienden niet met een electrische wagen mogen racen in hun doublelaanland weet je hoe dat komt.
http://www.sonyclassics.com/whokilledtheelectriccar/
Als verder ingaan op de zaak ook niet zal mogen weet je ook hoe dat komt.
http://www.climatecrisis.net/
En dan weet je weer wie iedereen is en waarom ze zo zijn.

Dat men dat allemaal zo dicht bij de huisdeur laat zien toont dan aan waar men zeer voorzichtig mee moet omspringen in de wetenschap dat je elke dag wat meer afstand mag en moet nemen van everything called clean.

Gepost door: Neverbeendead Religion | 01-10-06

voor Benny & Linda @nbdr: Benny, jouw poëzie blijft hier van harte welkom, ik lees je steeds met schone passie en verwondering, besef dat je uniek bent, jij heerlijk dwarse jongen... nooit plooien alsjeblief.

@Linda: fijn dat je op het rechte pad bent hier bij mij, grapje, welkom in de weblogwereld, ook jouw ding (vermoed ik), je hebt iets te vertellen, zodus... ik wacht met ongeduld op je volgende repliek, het mag ook een anecdote zijn, maar vooral: sterkte en beterschap!

Gepost door: marlon | 02-10-06

De commentaren zijn gesloten.