25-09-06

voor meester Eric

lees hem met eerbied en respect, vereer hem op deze plek: http://cultuur-of-zo-iets.skynetblogs.be

 

Meester Eric, ik had nog een openstaande oorlogsschuld met jou
te regelen. In mijn recente item over ‘onze tante Bertha’ haalde ik zwaar uit naar de foute zwarten, in casu de collaborateurs uit WO2. Jij maakte een interessante kanttekening, ik waardeerde je opmer-king en beloofde een wederwoord. Natuurlijk weet ik dat er een keerzijde was aan het opvrijen van de vijand. We moeten grondig nuanceren, zeker in de-ze delicate materie met een nasleep van ‘pro en contra amnestie’, inclusief ontieglijk veel volkse mizerie. Het was toenertijd opvallend dat voornamelijk de kleine en kwetsbare burgerij ontzettend hard werd aangepakt door het vaak (achteraf) zelfverklaarde verzet.

 

Voor mijn betoog put ik terug uit een persoonlijk bron, dwz ik haal mijn kleine waarheid nogmaals bij mijn vader. Deze brave man heeft mij dikwijls verteld hoe op het college, waar hij in de oorlogsjaren school liep, “koene strijders voor het ware geloof” werden geronseld. De mensenhandelaars waren gewone priester-leraars. Katholieke pubers in de leeftijds-catergorie van zestien tot achtien jaar werden op een verdacht devote manier opgehitst door de ideologisch ‘correct’ denkende zwartrokken die hen religieuze nonsens onderwezen.
In de roomse ogen van die pilarenbijters moest bij voorrang het goddeloze communisme worden bestreden. Dat kon makkelijk aan de zijde van de laatste nazi’s, op de oostelijke strijdvlakten in het barre Rusland. De Duitsers ondergingen daar in die ultieme oorlogsjaren massaal hun gruwelijke ondergang ten gevolge van honger en ontbering, siberische kou en een front van onoverkomelijke sneeuw. Onze gehersenspoelde Vlaamse scholieren waren een makkelijke prooi, zomaar gratis kanonnenvoer, hun naïef idealisme sleepte hen mee in een meedogenloze dood. Zij die het overleefden, werden bij hun terugkeer voor jaren op-gesloten, velen verloren hun burgerrechten en emigreerden uit arren moede, maar ook uit schaamte om de schande die hen was aangedaan door de paapse leerkrachten. Deze laat-sten wisten zich helaas niets meer te herinneren. Hun zonden werden sowieso vergeven in de eigen biechtstoel, vanop de vrome kansel en vanzelfsprekend vanuit het Heilige Rome.

 

Meester Eric, met dit historsich niet zo fraaie verhaal wil ik parallellen trekken met wat jouw vader overkomen is, hij ging dus onwetend en om den brode naar dat Duitse oorlogsland. Inderdaad, wie zat intentioneel juist en wie was bewust fout? Het was geen zwart-wit discussie, wij mogen hier niet veralgemenen. In alle grote wereld-aangelegenheden is er een brede grijze zone: de regio van de onschuldigen en zij die goedgelovig worden bedro-gen. De achterbakse machthebbers, zowel van politiek als van kerkelijke huize, ontspron-gen vaak de wrede dans van wraak. Ook de gigantische economische collaboratie van de Waalse industriëlen werd tactvol toegedekt met de mantel van het Belgische grootkapitaal. En wat deed het Hof in deze tuin der onrusten, werd het juiste onkruid gewied door de Koninklijke Hovenier?
Laten we de armzaligen van afkomst en de nobelen van geest grootmoedig pardonneren. Dat er eeuwige vrede moge heersen over hun triestige verleden. Een kruis over alle haken.

 

ps: “Koning, Kerk en Kapitaal, het zijn dieven allemaal” las ik gisteren op een sticker, een platte boutade? Oscar Wilde repliceerde indertijd royaal: “Een goeie koning is de ergste vijand van de democratie”. Over naar Kerk en Kapitaal. Vormen het Vaticaan (de Moskee-en) en alle Tempels van het geld een bende opstokers van vijandigheid en oorlogsgeweld?

 

16:21 Gepost door Marlon | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

:-) Veel mensen van Eric's leeftijd (incluis mijzelf) kennen wel zo'n triestig oorlogsverhaal. Mijn vader zaliger werd opgeroepen om voor den Duits te gaan werken (geen vrijheid van keuze !), zat daar aan 't einde van den oorlog in Oost-Duitsland als de Russen binnen vielen. Hij heeft er weken over gedaan om gecamouffleerd kruipend in grachten en sloten, samen met nog 2 kompanen, eindelijk Vlaanderen te bereiken, uitgemergeld en uitgeput maar gelukkig dat hij zijn eigen vel nog om had.
Mijn moeder verging het ook niet zo vlot; eerst moest ze voor den Duits (in die kuchen) werken op 't randje af om ook gedeporteerd te worden omdat.......omdat ze een Joodse neus had, vond den Duits ! Daarna met de inval van d'Engelsen werd ze verplicht om voor hen te werken.
Voordeel ervan was dat ze achteraf vloeiend Duits en Engels sprak en dat ze sindsdien de strategie van de Tweede Oorlog nog altijd aan de hand van boeken aan 't uipluizen is en ze achteraf nog steeds gruwelijke waarheiden ontdekt. Mijn moeder is in haar leven eigenlijk blijven stilstaan daar waar de oorlog eindigde, want dan pas was het voor haar een begin tot pluizen.
groetjes,
Iris

Gepost door: Iris | 25-09-06

Foute beslissing?! Al dan niet foute beslissingen van 60 jaar geleden, ze oprakelen en uitpluizen… (on)terechte conclusies trekken, er iets uit leren? Ik weet het niet…Verkeerde beslissingen zijn van alle tijden. Misleiding, propaganda en manipulatie door kerk(vorsten?), gehaaide politici en zogezegde ethici, moraalfilosofen or whatever zijn een constante door de geschiedenis heen.
Misschien zijn jij of ik op dit moment (on)bewust aan het meeheulen, ondersteunen, sympathiseren van een “foute” ideologie. Laten we terugkeren naar een voorbeeld van vandaag: meer dan een kwart van de vlaamse kiezers stemt voor het VB. Moeten wij die 25 percent nu catalogeren als dom, “pur sang” racist of fascist, extreem Vlaamsgezind of wat dan ook ? In de ogen van sommigen allicht…anderen zullen misschien een milder oordeel vellen over die mensen. Ze kunnen er misschien inkomen dat de stem die zij aan het VB geven, ingegeven is door een verlangen naar meer veiligheid, rechtvaardigheid, zekerheid of “hogere” morele waarden…een betere maatschappij om het eens simpel te zeggen. Dat verlangen op zich is niet verkeerd, alleen is er met de mensen die u dat (vals) beeld voorschotelen iets serieus mis. Het zijn manipulatoren van de ergste soort en hun “slachtoffers” zijn dikwijls mensen die het echt goed menen, eerlijk en spontaan in hart en nieren. Maar wat als later, binnen enkele jaren allicht, de desillusie komt en het harde besef dat zij ook misleid zijn… zij die gedacht hadden: “mij zullen ze niet liggen hebben, niet met mij!!!” Nu in 2006 of zestig jaar geleden: het is allemaal een beetje hetzelfde. Misleiding zal er altijd zijn en ook de “brave”burger, zich van geen kwaad bewust, zal erin tuimelen. Hem dat achteraf op de een of andere manier “aanrekenen” zal het meestal niet goedmaken…

Gepost door: eric | 26-09-06

domme mensen mensen die voor het vlaams blok kiezen zijn inderdaad dom, maar ze zijn niet zonder verstand, sommigen zijn zelfs slim en gewiekst. ze zijn vooral slecht en zeer ongastvrij. ongastvrije vlamingen.

jongens die naar het oosten trokken om tegen de communisten te vechten waren misschien naïef, maar is naïviteit iets dat moet worden goedgekeurd? wisten zij echt niet wat er op het spel stond? was hun hart niet gevuld met geweld en haat en vechtlust?

ik heb het natuurlijk niet over degenen die gedwongen werden, als krijgsgevangenen bijvoorbeeld, om in Duitsland te gaan werken. Dat is een heel andere zaak. Ik heb het over de hielenlikkers van het nazisme. En ik heb het over de hielenlikkers van extreem-rechtse haatpredikers. volgelingen van gespuis dat een burgeroorlog wil ontketenen.

Gepost door: martin | 27-09-06

De commentaren zijn gesloten.