05-08-06

blog-androïde

Beste Iris, Bé en Eric

 

Komt het ooit nog goed met de mensheid? Ik neem de breedst mogelijke invalshoek om tegemoet te komen aan jullie relevante replieken op mijn vorig item. Mijn antwoord op mijn niet-retorische vraag is: neen. En ik ben geen cultuurpessimist. Ook op het strict persoonlijke vlak ben ik dartel van karakter, een gezonde jongen. Maar als ik de totaalbalans in ogenschouw neem, dan zeg ik: stop ermee.
Wij zijn aan het einde van een evolutie gekomen en het is gewoon-weg niet gelukt, onze beschaving heeft het finaal niet gehaald. Al de kleine kantjes schoonheid, het toevallige geluk, de broosheid en de tederheid van talloze enkelingen wegen helaas niet op tegen eeuwenlange en mondiale miserie.
Sorry voor Bach, The Beatles, Vincent Van Gogh, Fernando Pessoa, Hugo Claus en Louis-Paul Boon (alhoewel, Boontje wist van deze ondergang, hij heeft de wereld geen geweten kunnen schoppen).

 

Maar daarom ben ik geen doemdenker. Ik verwacht dat er een beter geaard wezen zit aan te komen, meer nog, we zijn dat specimen reeds aan het fabriceren. Laat maar begaan met alle vormen van genetische manipulatie, ook cloonen kan erbij en artificiële intelligentie, zelfs de mens als een bezielde robot. Met andere woorden, wij zijn op het punt van onze historie aangekomen dat er ingrijpende verbeteringen aan ons ras moeten aangebracht worden. Nee, ik zit hier niet te ijlen, mijn hete koorts geeft visionnaire vergezichten.

Het zou ook snel te laat kunnen zijn. Er zijn permanente gevaren zoals botsingen met as-troïden of een komeet kan te allen tijde inslaan op de aarde. We zijn als nietige mensen geenszins het begin of het einde van de dingen, straks kan het geruis van de globale nacht invallen. Dan spreken we nog niet over de denkbeeldige mogelijkheid van een acopalyps ten gevolge van een uit de hand lopend nucleair conflict. Tot de potentiële aanstokers behoren bangelijke landen als Noord-Korea of Iran, de grootmachten zouden voor een escalatie kun-nen zorgen. Ook verschroeiende klimaatsveranderingen kunnen duizelingwekkende propor-ties aannemen en het leven op aarde voorgoed onmogelijk maken. Zoveel onheil onder de zon, en ook de ozon vormt een obstakel.

 

Laten we realistisch en vooral bescheiden blijven, we hebben zelf zo weinig in handen. De mens is helaas niet maakbaar op grond van filosofische of ideologische systemen. Wij wor-den weliswaar slimmer, maar nooit meer wijzer in dit leven, zelfs niet minder agressief. Ons pijnlijke verleden pleit al eeuwen tegen ons. De toekomst is voorbehouden aan alternatieve wezens. Misschien zullen ziektes genetisch uitgebannen worden, wie weet stopt ooit het sterven. Hopelijk kan een dosis goedheid en mededogen “geïnstalleerd” worden, en liefde misschien motorisch aangezwengeld. Als dat zielige hoopje mens van heden maar verdwijnt. Wij hebben onze strijd gestreden, er is niet zoveel schoonheid om blijvend mee te pronken. Alleszins tonnen minder dan het monsterpuin, de gore ruïnes van het wereldlijden.

De redding zal vanuit de wetenschap en meer bepaald van de technologie moeten komen. God was reeds dood sinds Nietzsche het ons leerde. Nu moet de traditionele mens nog sterven. Morgen zijn wij misschien gereïncarneerd in gelukkige humanoïden. Ik ga voor die vacature van blog-androïde: virtuele mens, internetter-spetter, webversexueelde wezen.

(Voor alle goedgelovigen die gaan steigeren: misschien is God een eindpunt, geen begin)

 

 

22:44 Gepost door Marlon | Permalink | Commentaren (15) |  Facebook |

Commentaren

Allerlei ja, Nietzsche lezen kan soms deugd doen.
Boon moet ik nog aan beginnen.
Maar van die baan, dat vind ik in elk geval een mooie titel.
Genoeg geschreven voor vandaag, morgen is namelijk reeds begonnen.
Liefs terug, van Evy.

Gepost door: Evy | 06-08-06

:-) hé marlon-boy, wel wat pessimistisch alhoewel realistisch.
Maar is de menselijke aftakeling al niet meteen begonnen sinds zijn bestaan, vraag ik me dikwijls af ? Redding vanuit de wetenschap, ik weet het zo nog niet; eerder ontreddering, ontwrichting.
Soit, ik laat het niet aan mijn hart komen, ik leef mijn leven nu met gesperde ogen van wat nog komen zal en met gelatenheid van wat al is geweest en met "loslaten" van waar ik me onmachtig bij voel.
opfleurende zondagse groeten, wij trekken moeder Natuur in, onze redding bij ontredderende aanvallen :-)
Iris

Gepost door: Iris | 06-08-06

evolutie Niet zo pessimistisch bekijken,Marlon.
Eigenlijk moet je heel onze evolutie objectief bekijken.Vanaf het ontstaan van de mens tot vandaag,is de mens al heel erg geëvolueerd.Zijn kennis is veel groter worden.Lichaam en geest transformeren voortdurend,los van negatieve en positieve eigenschappen.
Om vooruit te geraken,moet er letterlijk geknokt worden.Het gaat niet vanzelf.Dikwijls wordt men tegenwerkt door andersdenkenden.Dat zorgt voor wrijving en de nodige strijd soms.Ik zeg dat alles afhangt van de aard en karakter van de mens.Sommigen zijn een meester in het manipuleren,anderen "laten" zich onbewust manipuleren.En alles wordt gebruikt om zijn doel te bereiken.
Denk je dat dat niet onder de dieren bestaat?Ik heb een 7-tal poezen(ben soms de tel kwijt) die ik dagelijks bezig zie.Ik kan je verzekeren dat ze een kei zijn in het manipuleren.Onlangs kwam er één miauwend,hinkend aan mijn deur;toen ik ze met medelijden binnenliet,was de pijn opeens over...:-)(dit terzijde)
Ik wil hier gewoon mee aantonen dat dit fenomeen iets "natuurlijks" is en dat de mensheid totaal niet verdorven is.Zo zit ze in elkaar.Ik zou ook liever hebben dat er nooit geen ruzie ,oorlog,ziekte en verdriet zou bestaan,maar zou men dan de aangename dingen in het leven kunnen appreciëren?
Zou men er dan bij stilstaan dat men supergelukkig is?Neen,nu al is het zo dat mensen die nog niet veel leed in hun leven meegemaakt hebben,meestal de grootste egoïsten zijn.Tot ze zelf met verdriet en tegenslag te maken krijgen,dan...kunnen ze opeens wel relativeren.

Ik ben ook geen voorstander van genetische manipulatie etc..Laat de natuur zijn gang gaan.De virtuele wereld is ook geen oplossing.Het is een vlucht uit de realiteit en daar kan je niet blijven op teren.De pc is voor mij een goed communicatiemiddel,maar niet meer. Niet alleen de geest wil stimulansen,ook het lichaam wil bewegen en genieten.Het zou anders wegkwijnen.
Er is zoveel meer dan het louter "wetenschappelijke".Iedere persoon heeft een gave waarvan ze het bestaan niet kent of niet onder ogen wil zien.

Kijk naar jezelf,Marlon.De gave om zo wonderlijk met taal te kunnen omgaan,is niet voor iedereen weggelegd.Besef je dat maar al te goed?Waarom krijg jij dat en ik niet?Ik heb een andere gave.En als ieder dit eens zou gaan beseffen,of tenminste op zoektocht zou gaan naar zijn gave,zou er veel meer verdraagzaamheid zijn in de wereld.

Stof tot nadenken,vind ik...
warme groetjes van Bé.

Gepost door: rebecca | 06-08-06

! jullie worden oud hé, beseffen jullie dat.........
"de augustus 2006-generatie"

met vriendschap toch...

Gepost door: anima-negra | 06-08-06

hallo meisjes Natuurlijk was mijn stukje een beetje karikaturaal bedoeld, niettemin met een fundament van persoonlijke overtuiging, zelf red ik me wel, stap makkelijk door het leven, iets te makkelijk vind ik soms als ik de ravages op wereldvlak en om me heen (werk, politiek, samenleving) zie. Mag ik de vrolijke en vrije vogel blijven spelen, terwijl er blijkbaar zoveel naar de verdoemenis gaat? Misschien zoek ik reeds naar een veilig alternatief.
(Nochtans heb ik iets geleerd bij Nietzsche, stof voor een volgend item)

weer gezond,
Marlon.

Gepost door: marlon | 06-08-06

@animaat Ken jij dan de ervaring niet van met ouder te woren je jonger te voelen? Bij mij valt veel ballast af, ik word lichter van dag tot dag, goed gevoel!

blij dat jij erbij bent,
Marlon (oogst 2006)

Gepost door: marlon | 06-08-06

aan anima Dit repliekje van jou zegt veel,anima.
Weinig jonge mensen nemen zich de moeite om even stil te staan bij de dingen...spijtig...

Gepost door: rebecca | 06-08-06

"maatschappelijk debat" http://www.demaakbaremens.org

Gepost door: lezer | 06-08-06

vraagje Een vraagje,Marlon.Waarschijnlijke een domme vraag, wat is eigenlijk de relatie tussen je item die je nu geschreven hebt en onze vorige reacties.Het heeft alle 2 met de mensheid te maken,maar wat is de directe link?(niet kritisch bedoeld,gewoon informatief...)
Bé-ke

Gepost door: rebecca | 06-08-06

(no) future? Ik weet niet of de redding vanuit de wetenschap of technologie moet komen.Broeikaseffect en klimaatsveranderingen zijn nauwelijks terugschroefbaar en dan is er nog de onwil van politieke en economische grootmachten. Ik zie de mens niet zelf terug zijn wereld opkalefateren. Misschien is er toch of zal er toch nog een buitenaardse intelligentie zijn, onder welke vorm dan ook die nog enig mededogen heeft met ons, mensen en ons "beschermt" tegen onze nakende zelfdestructie. Misschien een naieve gedachte van mij dat in een ver galaxy nog krachten zullen bestaan die een totale destructie van de mens en zijn omgeving zullen tegenhouden. Ik weet niet waarom die kracht(en)dat zou(den)maar ik weet wel dat "de mens" niet alleen kan instaan voor zijn voortbestaan. Misschien dan toch hulp van boven om het ouderwets uit te drukken...?

Gepost door: eric | 06-08-06

bijkomend pffffffff
(zo veel)
:-)

Gepost door: Evy | 06-08-06

in een poging tot antwoord aan Bé: oké, ik ben betrapt, ik ben niet altijd even consequent, ik werk vaak vanuit een spontaan statement en verwoord dat erg tekstueel, de pure redenering kan soms mangelen, dat is mijn wispelturigehid met taal die mij parten speelt, ik schrijf eerder op impulsen en gevoel, maar: de waarheid ligt (denk ik mbt mezelf) verspreid over de totaliteit, nogmaals: je hebt gelijk als je mij een zekere slordigheid verwijt, dat kan ik niet ontkennen, 'gisteren' is voor mij het zwarte gat en 'morgen' is meestal fictie, de link tussen beide is 'vandaag', ik heb geen afdoend antwoord op je vraag...

antwoord aan Eric: onze gedachtengang heeft raakvlakken, maar ik verwacht het heil van de wetenschappelijke mens, de technologische stap naar een cyber-wezen, gevoelig en bezield, een utopie? euh, niet voor mij, zie mijn laatste item: Star Trek (met bv.Missy Iris en Dr Eric)

'n avond mensen,
marlon.

Gepost door: marlon | 06-08-06

overleven Zelfs na totale vernieling zijn er altijd levende wezens,waaronder zeer waarschijnlijk mensen,die dit zullen overleven en met een groot aanpassingsvermogen een nieuwe generatie zullen voortzetten.(zie maar naar de vorige tijdperken) en natuurlijk met hulp van de wetenschap.Maar ik ben zelfs niet zeker of dit wel noodzakelijk is.De natuur herstelt zich.(dit heb ik hier al ergens gehoord)

Gepost door: rebecca | 06-08-06

overlappende tijden ja, dat hebben we hier wel.
toevallig wéér eens.
dat wil iets zeggen; dat ik hier wat moet zwijgen?

Gepost door: evy | 06-08-06

dag meisjes Ik ben bekaf, onder andere van mijn eigen gezaag, maar de woorden gunnen me geen seconde rust. Ja hoor Bé, de natuur herstelt zich zeker, hopelijk in een humanere structuur. En Evy, ik heb liever dat jij je mondje blijvend roert, jij was ooit de eerste hier.

Marlon rolt om.

Gepost door: marlon | 07-08-06

De commentaren zijn gesloten.