11-07-06

mijn belang

Je zal mijn beroep maar uitoefenen en willen bloggen. Ganse hordes gaan tekeer tegen mij én de schare (schaarse) supporters. Ano-nieme mensjes beginnen te dreigen, zetten mijn web-bestanden op 'pdf' om de hete brokken ergens gaan over te dragen. Zij weigeren zich met ware naam kenbaar te maken, incognito schiet trefzeker-der, echter niet correcter. Ik heb reeds preventief geselecteerd in mijn  blogwerk, niet uit schrik, maar om onnodige commotie te ver-mijden. Schaad ik hier echt het staatsbelang? De fase is ingetreden dat ik commentaren moet weren, dit wordt een bangelijke zaak.

 

Ik had het gisteren over Tommy Barman’s simplistische project voor verdraagzaamheid en tegen racisme. Ik denk gewoon dat Tom zich vergist, dat hij het VB nog procenten groter maken zal. Hiermee doe ik geen afbreuk aan mijn eigen hang naar tolerantie in de gelederen van de wereld. In casu de blogosfeer zou een toonbeeld van de vrije woorden mogen zijn, ook in de reacties van een kritisch mee-lezend publiek. Maar voor die lezers gelden ook onze regels: geen ordinaire praat, geen obsceniteiten, geen goedkope roddel, geen persoonlijke afrekening, geen gedreig met werkverbod (jeezes!).

 

Liever dan het begrip verdraagzaamheid als één van de hogere waarden draag ik de norm van 'verantwoordelijkheid' hoog in het persoonlijke vaandel. A priori verantwoordelijkheid tegenover de eigen woorden en daden. Zeg wie je bent en zeg het helder als je kan. Spreek ferm en eerlijk. Het lukt me zelden in een perfecte mate, maar ik probeer het wel. Dan vallen mensen soms over mijn uitgeschreven gedachten, ik blijk te kwetsen. Sorry beste vrienden en vriendinnen, ik schiet op geen personen, wel op meningen. Mijn kogels zijn slechts woorden die zich tegen woorden richten. Ik ben niet graag een laffe man, laat dat geweten zijn. Dus pen ik propere opinies neer en ik respecteer die van anderen. Mijn replieken kunnen satirisch lijken en ironie is mij niet vreemd. Maar ik ben geen onruststoker, ik waardeer een blogdebat. Ik verwacht ook van u allen openheid. Dank bij voorsmaak.

Ik neem de volle verantwoordelijkheid voor al wat reeds verkeerd gelopen is op deze pagina’s. Dat is zeker geen garantie voor een accentloos blogbeleid. Accidenten vallen voor, een incident is zo gebeurd. Wees echter overtuigd dat ik communicatie vraag, hoe snediger hoe beter. Amen (en uit). Met die devote boutade wil ik dus niet capituleren. Integendeel, het betere werk breekt aan.

 

21:25 Gepost door Marlon | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

:-) Weet je, marlon, ons klein Vlaanderen kan nog altijd geen eerlijke ballast op de schouders dragen, weet zich nog steeds geen raad met open-hartigheden, voelt zich onnodig geviseerd, laat zich liever anoniem met de kudde meevaren, maar kent geen scrupules om tegen waarheden uit te varen.
Ze lachen stiekem met ingetrokken kin op eigen boezem als het over anderen gaat en prevelen terzelfdertijd om non-confrontatie.
De waarheid onder ogen durven zien en horen doet nog altijd immens veel pijn, terwijl het spel van de struisvogel nog steeds het beste uit-de-weg-gaan blijkt.
Zij die schaars zijn in hun open opinie en klare inzichten kunnen niet oproeien tegen versteende hipocrisie; ze kunnen enkel pogen een geweten te schoppen, maar dat trachtte Boontje in een ver verleden al en 't mocht ook niet baten.
Mogen uiteenlopende waarheden en wijsheden hand in hand gaan, tegenovergestelden en gelijken elkaar respecteren en mogen we met z'n allen blijven openstaan voor een leefbaarheid waarin vrije meningen zegenvieren.
Laat dit ons aller betrachting zijn, laten we met ingetogen gedrevenheid onze meningen met mondjesmaat op de samenleving lossen en mag de utopie van verdraagzaamheid en liefde voelbaar en zichtbaar in werkelijkheid overgaan.
En zo sprak tante Iris :-) vast van plan haar positieve ingesteldheid hoog te houden.
Aan allen die hier voorbijkomen, een recht-uit-het-hart-groet; zigzaggen ligt mij niet zo goed.


Gepost door: Iris | 11-07-06

met dank aan IRIS "Poëzie schrijven is beter dan praten", momenteel mijn motto. Ik stak het op zak bij bloemenvrouwe Iris, voor wie mij niet gelooft, loop naar: http://cultuurbabbels.skynetblogs.be

mv

Gepost door: marlon | 12-07-06

indruk Hey,Marlon,
ik heb de indruk dat het zeer diep zit.
Laat het los,aan de situatie kan je toch niets meer veranderen.Ik weet het,het lucht op.Maar deze haatdragende toon mag je blog niet overheersen.Het bezoedelt al het prachtige dat je reeds neergepend hebt...sorry dat ik dit zeg.Er komen betere tijden,zeker weten!
Bye,baby..!
Bé x

Gepost door: rebecca | 12-07-06

re-Bé Zo verzocht, zo uitgevoerd. De spons erover. Er zijn ook wijze vrouwen. Hun schoonheid dragen ze als een symbolisch omhulsel voor een verstandige inborst. Meestal staren de mannetjes zich blind op buitenkanten. Ik ook, niet hier en nu.

met respect,
Marlon.

Gepost door: marlon | 12-07-06

De commentaren zijn gesloten.