07-03-06

Leuvense Kroniek (1780-1829)

De Leuvenaar Jan-Baptist HOUS hield in het begin van de negentiende eeuw een dagboek bij over het diverse reilen en zeilen in Leuven en omstreken. Merkwaardig was de dagelijks volgehouden discipline waarmee de man zijn taak verrichtte, zijn aandacht schonk aan zowel grote als aan kleine gebeurtenissen, zonder onderscheid voor wie arm of rijk was, gelovig of ongelovig. Jan-Baptist was een nauwgezette chroniqueur die zijn eigen ego en zijn persoonlijke mening steeds buiten beschouwing liet. Een teken van verregaande bescheidenheid of van anticiperen op censuur van wispelturige authoriteiten? Wat hieronder in extenso volgt, moet zowat het relaas (in triplo) zijn van wat we hede ten dag als een solo-loopwedstrijd tegen de chrono zouden kunnen catalogeren. Als de tijden kloppen, dan ging het hier inderdaad om een staaltje van pure krachtpatserij. De vedette in kwestie werd honderd jaar te vroeg geboren voor de Olympische Spelen van Antwerpen. Dopingcontrole werd niet vermeld. Aard van het schoeisel: blote voetzolen?

1826

- den 1 meert isser buyten de Thiensche Poort eenen looper te voet geweest die geloopen heeft van aen het huys genaemt Tivoli (eertijds Den Kyser) op vier en derthig minuten en alf tot aen het huys genaemt het Fontyncken oock op den steenwegh onder Corbeeckloo en dat weg en weer. Synen naem was Valentyn Krech, 36 jaeren out.
- den 5 meert naer den middag heeft den fameuzen looper Valentyn Krech wederom geloopen van aen het huys Tivoli tot aen den bascul tot Boutersem en wedrom, op den tijdt van 76 minuten;soo veel volck isser nog noynt gesien op soo een klijn distantie en rytuygen en peerden, de peerden en kosten niet volgen.
- den 12 meert is naer middag ten 3 uren presies, heeft Valentyn Krech wederom geloopen van aen het huys Tivoli buyten de Thienschepoort tot in de stad Thienen en daer een tas café gedronken te hebben, wedrom te komen op de tijdt van twee uren en 30 minuten, maer is maer ten ses uren wedrom gekomen ter oorzake van het menighvuldigh volek die der op den steenwegh was, heel Thienen was uytgelaeten.

Ter info: de afstand Leuven-Tienen bedraagt ongeveer 20 km en Boutersem ligt zowat halverwege. Brengt dit iemand op ideeën? Ach, laat de geschiedenis zijn legenden en zijn helden.

22:08 Gepost door Marlon | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

::=:: goed gezien marlon vanco... heb net je reactie gelezen bij dagboekje... er zijn verdorie erge stokers bij die genieten van andermans leed of geschilletje (want meer dan een peulschil is deze hele zaak niet), én er nog plezier aan beleven ook !!!
ajus en tot nog eens. Een blogger

Gepost door: een blogger | 08-03-06

Forrest Gump De Leuvense Forrest Gump ! Maar wat zat er in die koffie ? Allicht geen suiker uit Tienen. Heerlijk dat zo'n schrifturen bewaard èn toegankelijk blijven.

Tot blogs, Mati

Gepost door: Mati | 09-03-06

vleugeltjes? ja, die pipo moet inderdaad wel gevlogen hebben, maar op wat?

groets,
marlon.

Gepost door: marlon | 09-03-06

De commentaren zijn gesloten.